Where we are:

FACTORY:No.705,YiZhuang Road,JiaXing,China-314000
OFFICE:16F,Diamond Plaza,No.616,Zhonghuan West Rd,JiaXing,China-314000
TEL:0573-82118885
E-MAIL:jackson@parisunbag.com

Sales dept:

JESSICA GONG: TEL:0573-82119917 E-MAIL:jessica@parisunbag.com
BETTY WANG : TEL:0573-82110299 E-MAIL:betty@parisunbag.com
TINA SONG : TEL:0573-82119917 E-MAIL:tina@parisunbag.com
ALEX ZHANG : TEL:0573-82112448 E-MAIL:alex@parisunbag.com

Qc dept:

SHENG ZHOU:TEL:0573-82119927 E-MAIL:zhousheng@parisunbag.com

Customer service:

JACKSON ZHANG: TEL: 82118885 E-MAIL:jackson@parisunbag.com